HISTORIEK VAN HET REGIMENT GIDSEN

In 1831 wordt een vrijkorps omgevormd tot een compagnie die deel uitmaakt van het Maasleger,

de Compagnie “Gidsen aan de Maas”, reeds snel wordt zij omgedoopt tot “Eskadron der Gidsen”.

In 1832 wordt een tweede en derde eskadron opgericht om tenslotte in 1833 het “Regiment der Gidsen” te worden.

 

De regering beslist in 1874 een 2de regiment Gidsen op te richten, enerzijds gevormd door twee eskadrons van het Regiment der Gidsen

en anderzijds door de staf en twee eskadrons van de ontbonden Cavalerieschool van Ieper.

De resterende eskadrons van het Regiment der Gidsen nemen vanaf dan de naam “1ste regiment Gidsen” aan.

Hun garnizoensstad werd Brussel, de huidige gebouwen van de Federale Politie.

 

Op 12 augustus 1914 namen zij deel aan de slag bij Halen, waarbij een Duits Cavaleriecorps in de pan werd gehakt .

Op 19 oktober 1918 opent het 1ste Gidsen de brigademars. Een vijandelijke weerstandslijn ter hoogte van BURKEL wordt overwonnen en de naam van dit gehucht wordt ingeschreven op hun standaard.

's Anderendaags valt het 2de Gidsen, dat het 1ste heeft afgelost aan het hoofd van de Brigade, op een sterke vijandelijke weerstand voor Maldegem. Door een bliksemactie wordt de weerstand gebroken en dit levert een nieuwe eervolle vermelding op voor het 2de Gidsen.